Zęby trzecie trzonowe, zwane potocznie ósemkami oraz zębami mądrości są najbardziej zmiennymi zębami w całym uzębieniu. Ich wyrzynanie rozpoczyna się najczęściej około 18 roku życia i często towarzyszą mu różne powikłania. Czasem może dojść do wyrzynania zębów ósmych w 6-7 dekadzie życia z powodu nacisku wywołanego płytą protezy.

Częstym problemem związanym z zębami mądrości jest ich zatrzymanie w kości. Najczęściej retencji ulegają dolne ósemki z powodu braku miejsca w łuku lub ich nieprawidłowego ułożenia. Zęby te oprócz prawidłowego ułożenia mogą być położone poziomo, pochylone do tyłu (dystalno – kątowe), pochylone do przodu (mezjalno- kątowe). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego położenia i braku możliwości wyrżnięcia zęba trzonowego zaleca się jego usunięcie.

Do wskazań do ekstrakcji ósemek należą:

 • nawracające stany zapalne tak zwane utrudnione wyrzynanie – jest to powikłanie zapalne powstające w wyniku zakażenia kieszonki dziąsłowej i mieszka zębowego. Jest ono spowodowane powstania otworu komunikującego z jamą ustną po przebiciu się guzka zęba mądrości. Jego objawami są: bolesność w okolicy zęba ósmego, obrzęk śluzówki, zaczerwienienie, szczękościsk, powiększenie i bolesność węzłów chłonnych, wzrost temperatury ciała. Nieleczone stany zapalne mogą prowadzić do szeregu powikłań takich jak: wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zapalenie kości, zapalenie węzłów chłonnych, powstawanie ropni.
 • torbiele zawiązkowe – powstają wokół korony niewyrżniętego zęba mądrości. Zmiany te mogą osiągnąć duże rozmiary, a także ulegać transformacji w guzy zębopochodne dlatego bardzo ważne jest ich leczenie.
 • próchnica- często zęby ósme ulegają próchnicy, spowodowane jest to często ich budową i ułożeniem uniemożliwiając prawidłowe ich oczyszczenie
 • bóle neuralgiczne- mogą być spowodowane uciskiem korzeni zębów trzecich trzonowych na nerw zębodołowy dolny.
 • nieprzydatność czynnościowa
 • wskazania ortodontyczne
 • zatrzymany ząb ósmy w okolicy miejsca złamania

W przypadku braku usunięcia zęba trzeciego w odpowiednim czasie może doprowadzić on do: 

 • nieprzyjemnych nawracających stanów zapalnych,
 • stłoczenia zębów siecznych, dysfunkcji stawów skroniowo- żuchwowych,
 • zniszczenia przegrody między zębowej i korzenia zęba drugiego trzonowego,
 • kostnych kieszeni patologicznych przy zębie ósmym oraz problemy w leczeniu ubytków próchnicowych.

Zasady usuwania zębów mądrości:

Jak każdy zabieg chirurgiczny zaczynamy od wywiadu z pacjentem, niezbędne jest przeprowadzenie dokładnego badania wewnątrzustnego oraz wykonania diagnostyki radiologicznej w celu oceny ułożenia zęba mądrości. Ważne jest sprawdzenie ułożenia względem kanału żuchwy w przypadku zębów trzonowych trzecich dolnych i zatoki szczękowej w przypadku zębów ósmych górnych. Następnie informujemy pacjenta o sposobie wykonywania zabiegu, ewentualnych powikłaniach oraz zaleceniach po zabiegowych, a także odpowiadamy na wszelkie pytania.

Naszym lekarzom zależy na komforcie pacjenta oraz bezbolesności zabiegu dlatego wykonujemy znieczulenie miejscowe wysokiej jakości sprzętem i środkami znieczulenia miejscowego.

Przebieg zabiegu

 1. Zabieg usunięcia dolnego zęba mądrości zaczynamy od cięcia na grzbiecie wyrostka zębodołowego dostosowanego do ułożeni zęba.
 2. Następnie odwarstwiamy płat śluzówkowo-okostnowy.
 3. Po czym ściągamy warstwy kości za pomocą wiertła różyczkowego w celu odsłonięcia korony zęba oraz wytworzenia rowka umożliwiającego wprowadzenie dźwigni i wyłuszczenie zęba.

Ile trwa zabieg usunięcia ósemki?

Czas zabiegu zależy przede wszystkim od ułożenia zęba w kości. Po usunięciu zęba należy wygładzić brzegi kostne, usunąć mieszek zębowy oraz oczyścić ranę z wiórków kostnych. Następnie ranę należy zaszyć szwami węzełkowymi i założyć opatrunek uciskowy.

 

Zabieg ekstrakcji chirurgicznej dolnych zębów ósmych

Zabieg ekstrakcji chirurgicznej dolnych zębów ósmych jest jednym z trudniejszych zabiegów. Traumatyzuje tkanki okoliczne dlatego często obserwuje się powikłania w postaci bólu, szczękościsku.

Do innych powikłań należą:

 • suchy zębodół,
 • uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego,
 • uszkodzenie nerwu językowego,
 • bardzo rzadko złamanie żuchwy,
 • powikłania zapalne
 • zapalenia kości.

Duże doświadczenie naszych lekarzy minimalizuje ryzyko powikłań.

Zęby górne trzecie trzonowe

Zęby górne trzecie trzonowe znacznie rzadziej ulegają zatrzymaniu niż dolne ósemki jednak zabieg ich usunięcia również wymaga od lekarza dużej wprawy i ostrożności ze względu na bliskość zatoki szczękowej i dołu skrzydłowo podniebiennego. Po znieczuleniu miejscowym w celu bezbolesności zabiegu prowadzi się cięcie w błonie śluzowej i odwarstwia płat śluzówkowo-okostnowy. Po odsłonięciu korony i wytworzeniu rowka, wtłaczamy dźwignie i wyłuszczamy zęba. Następnie należy wygładzić brzegi kostne, usunąć mieszek zębowy, oczyścić ranę oraz zaszyć ją przy pomocy szwów węzełkowych.

Postępowanie po zabiegowe

Pacjent powinien zaciskać zębami jałowy gazik przez około 30 minut po zabiegu. Pacjent nie powinien spożywać pokarmów przez około 2 godziny po zabiegu. Przez 24 godziny po zabiegu nie powinno się płukać jamy ustnej oraz pić przez słomkę, należy unikać gorących pokarmów, a zabiegi higienizacyjne wykonywać bardzo delikatnie. W przypadku wystąpienia bólu należy przyjmować środki przeciwbólowe, a w przypadku obrzęków okłady chłodzące.

Przez 7- 10 dnia należy powstrzymać się od spożywania alkoholu, palenia papierosów i nadmiernego wysiłku fizycznego. Po 7 -10 dniach pacjent powinien pojawić się na wizycie w celu kontroli gojenia oraz usunięcia szwów.