Pierwszorazowe leczenie endodontyczne:
Leczenie i ostateczne wypełnienie kanałów (wg ilości) 1/2/3/4 *
*Całkowita cena leczenia kanałowego w przypadku braku powikłań. W przypadkach konieczności kilkukrotnej zmiany opatrunku w kanale cena może ulec zmianie o kwotę stosowną do ilości wymienianych opatrunków.
450/700/
900/1000  zł
Odbudowa zęba przed leczeniem kanałowym 200 zł
Opatrunek 120 zł
Powtórne leczenie endodontyczne:
Ponowne udrożnienie kanałów wraz z ostatecznym wypełnieniem (wg ilości) 1/2/3/4 cena zależna od stopnia trudności,  +200 zł dodatkowo do ceny standardowego leczenia kanałowego