Leczone choroby:

  • Ubytki zębów
  • Próchnica
  • Protezy stałe: korony, mosty
  • Protezy ruchome: elastyczne, szkieletowe, akrylowe
  • Ekstrakcje zębów

Zakres usług

  • protetyka
  • stomatologia zachowawcza
  • chirurgia