Protetyka stomatologiczna zajmuje się odtwarzaniem warunków zgryzowych w sytuacji utraty zębów lub ich znacznego uszkodzenia. W naszym gabinecie wykonujemy zarówno protezy ruchome – akrylowe, szkieletowe i elastyczne, jak i uzupełnienia stałe – korony protetyczne, mosty i licówki. W zależności od warunków klinicznych oraz indywidualnych oczekiwań naszych pacjentów dobieramy najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie.

W ramach usług z zakresu protetyki stomatologicznej oferujemy:

Protezy ruchome

Najbardziej podstawowym rozwiązaniem są protezy akrylowe. Dla pacjentów oczekujących większego komfortu lub estetyki mamy możliwość wykonania protez elastycznych (acetalowych/acronowych). W szczególnych przypadkach najkorzystniejszym rozwiązaniem może być proteza szkieletowa, która również może spełniać funkcję szynowania pozostałych zębów własnych pacjenta.

Protezy stałe

Korona protetyczna pozwala odbudować ząb znacznie uszkodzony, nawet w sytuacji gdy praktycznie cała nad dziąsłowa część zęba jest zniszczona.

W naszym gabinecie Specjal Dent w Krakowie wykonujemy korony porcelanowe na podbudowie metalowej oraz wysoko estetyczne korony pełnoceramiczne, na podbudowie cyrkonowej lub w systemie E-max. Mosty protetyczne to rozwiązanie pozwalające uzupełnić brakujące zęby w oparciu o zęby własne pacjenta. Tutaj również możemy wykonać uzupełnienie porcelanowe na podbudowie metalowej lub pełnoceramiczne – cyrkon lub E-max. Licówki to estetyczne uzupełnienia protetyczne pozwalające zmienić kształt i kolor zębów z minimalną ingerencją w strukturę zęba. Licówki mogą być wykonane z porcelany lub kompozytu. Licówki kompozytowe mogą być wykonane bezpośrednio w ustach pacjenta podczas jednej wizyty.

Bez względu na wybór konkretnego rozwiązania protetycznego, jego trwałość i komfort użytkowania jest uzależniona od prawidłowych nawyków higienicznych i regularnych wizyt kontrolnych.

Cennik usług protetycznych w gabinecie stomatologicznym Specjal Dent w Krakowie

Proteza całkowita (zęby Mifam lub Ivoclar) 1500 zł
Mikroproteza (do 3 punktów) 800 zł
Proteza szkieletowa 2200 zł
Proteza elastyczna (acelatowa/hybrydowa/nylonowa) 2300 zł
Most licowany porcelaną – za każdy punkt 1000 zł
Korona porcelanowa na metalu 1000 zł
Korona porcelanowa bez metalu (pełnoceramiczna) 2200 zł
Korona tymczasowa 100 zł
Korona akrylowa, kompozytowa 600 zł
Wkład koronowo – korzeniowy składany 600 zł
Wkład koronowo – korzeniowy (indywidualny) 500 zł
Wkład typu inlay – onlay kompozytowy 600 zł
Wkład typu inlay – onlay porcelanowy 800 zł
Licówka kompozytowa bezpośrednia / pośrednia 400 zł / 600 zł
Licówka porcelanowa 1500 zł
Szyna relaksacyjna  (1 łuk) 500 zł
Osadzenie korony, mostu 100 zł
Naprawa płyty protezy (złamanie, pęknięcie) 150 zł
Naprawa płyty protezy (wzmocnienie płyty siatką) 150 zł
Dostawianie zęba do protezy 150 zł
Dostawianie klamry lub usunięcie klamry (klamer) 150 zł
Dostawianie każdego następnego punktu 50 zł
Prace protetyczne kombinowane (zasuwa, zatrzask, teleskopy) umowna
Podścielenie protezy 150 zł