Usunięcie zęba stałego ze znieczuleniem 150-300zł
Usunięcie zęba stałego ze znieczuleniem ząb parodontyczny 120 zł
Leczenie suchego zębodołu po ekstrakcji w SPECJAL DENT gratis
Usuniecie zęba mlecznego ze znieczuleniem 100 zł
Usunięcie zęba „mądrości” 8 od 300 zł
Szycie rany poekstrakcyjnej  50 zł
Nacięcie ropnia z drenażem  150 zł