Badanie lekarskie (przegląd stomatologiczny) 80 zł
Porada lekarska (plan leczenia, wypisanie recepty, zaświadczenia) 100 zł
Znieczulenie nasiękowe 20 zł
 Znieczulenie przewodowe 30 zł
 + kolejne znieczulenie 20 zł
 Leczenie nadwrażliwości zębiny (Fluor Protector) – 1 ząb 50 zł
Leczenie nadwrażliwości zębiny (Fluor Protector) – 1 łuk 100 zł
Leczenie chorób przyzębia (płukanie kieszonki, opatrunek z Metronidazolu) 80 zł
Opatrunek leczniczy (fleczer, tlenek cynku) 120 zł
Opatrunek leczniczy Fuji 170 zł
MTA 150 zł
Wypełnienie przyszyjkowe (mat. światłoutwardzalny) 170 zł
Wypełnienie ubytku mat. światłoutwardzalnym
 – małe 180 zł
 – średnie 200 zł
 – duże 220 zł
Licówka z materiału światłoutwardzalnego (metoda bezpośrednia) 300 zł
Odbudowa korony zęba na sztyfcie np włókno szklane 200 zł + odbudowa
Odbudowa kąta siecznego 200 zł
Szynowanie zębów z użyciem kompozytu typu Fiber-Splint 400 zł
RTG punktowe, cyfrowe (wysyłamy przez e-mail) 40 zł