Badanie lekarskie (przegląd stomatologiczny) 100 zł
Porada lekarska (plan leczenia, wypisanie recepty, zaświadczenia) 100 zł
Znieczulenie nasiękowe 20 zł
 Znieczulenie przewodowe 40 zł
 + kolejne znieczulenie 20 zł
Odbudowa korony zęba na sztyfcie, np. włókno szklane 200 zł + odbudowa
Leczenie chorób przyzębia (płukanie kieszonki, opatrunek z Metronidazolu) 100 zł
Opatrunek leczniczy (fleczer, tlenek cynku) 120 zł
RTG punktowe, cyfrowe (wysyłamy przez e-mail) 40 zł
Szynowanie zębów 400 – 600 zł
Wypełnienie ubytku mat. światłoutwardzalnym
 – małe 180 zł
 – średnie 200 zł
 – duże 300 zł