Każde leczenie ortodontyczne należy poprzedzić profesjonalną higienizacją, a ubytki próchnicowe wyleczyć.

Konsultacja wstępna *30min ( zawierająca skierowania, recepty)  150 zł
Konsultacja wstępna * z pobraniem wycisków  200 zł
Analiza cefalometryczna (zawiera analizę modeli diagnostycznych, analizę zdjęć pantomograficznego i cefalometrycznego, plan leczenia z kosztorysem)  200 zł
Aparaty ortodontyczne ruchome
Sytem Clear Aligner, 3 nakładki (1 etap, 1 łuk) od 1000 zł
Jednoszczękowe 750 zł
Dwuszczękowe od 800 zł
Dodatkowa śruba 100 zł
Naprawa aparatu ruchomego 100-400 zł
Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym 150 zł
Aparaty ortodontyczne stałe
Aparat stały zamki metalowe (cena za 1 łuk) 2000 zł
Wizyta kontrolna co 4-6 tyg z jednym łukiem 180 zł
Wizyta kontrolna co 4-6 tyg z dwoma łukami 240 zł
Aparat stały częściowy zamki metalowe (cena za 1 łuk) 1200 zł
Wizyta kontrolna co 4-6 tyg z jednym łukiem 150 zł
Wizyta kontrolna co 4-6 tyg z dwoma łukami 200 zł
Aparat stały zamki ceramiczne (cena za 1 łuk) 2800 zł
Aparat stały mieszany ( przód zamki ceramiczne, boki metalowe, 1 łuk) 2700 zł
Aparat stały kryształowy ( cena za 1 łuk) 3300 zł
Wizyta kontrolna- aparat estetyczny co 4-6 tyg z jednym łukiem 200 zł
Wizyta kontrolna- aparat estetyczny co 4-6 tyg z dwoma łukami 250 zł
Aparat stały zamki samoligaturujące (cena za 1 łuk) 2800 zł
Awaria przyklejenie odklejonego zamka, zamek metalowy 150 zł
Awaria przyklejenie odklejonego zamka, zamek estetyczny 180 zł
Wymiana ligatur (dwa łuki) 100 zł
Demontaż aparatu stałego (1 łuk, obejmuje oczyszczenie z kleju, kamienia) 200 zł
Szyna retencyjna ( 1 łuk ) 550 zł
Retainer dolny (klejony po zakończeniu leczenia) 400 zł
Awaria retainera (za każdy ząb) 50 zł
Wizyta kontrolna po zdjęciu aparatu 150 zł