Każde leczenie ortodontyczne powinno być poprzedzone profesjonalną higienizacją oraz leczeniem ubytków próchnicowych.

Konsultacja ortodontyczna wstępna 30min  150 zł
Aparaty ortodontyczne stałe 1 łuk  od 2200 zł*
Aparaty ortodontyczne ruchome  od 800 zł*
Aparaty nakładkowe Clear Aligner 1 etap/1 łuk  od 1500zł *
* wycena indywidualna